Course code HFE308

HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Liv Torunn Mydland, Øystein Ahlstrøm, Trond Storebakken
Medvirkende: Trond Storebakken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter. Blir det færre enn 5 studenter kan det vurderes om emnet skal tilbys med alternative læringsmetoder.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Siste gang: 2023V
Fortrinnsrett: Masterstudenter 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesningene vil dekke spesifikke behov med relevans for fôrprosessering hos vanlige arter som drøvtyggere gris, fjørfe, hund, katt, hest og fisk. I tillegg dekker forelesningene konkrete samspill mellom ingredienser og kjemiske komponenter, samt prosessering.
Læringsutbytte:

- Planlegge og veilede formulering og prosessering av fôr til enmagede dyr og drøvtyggere basert på nøkkelkriterier innen ernæring, fysiologi, og lovverket

- Definere og instruere optimale prosesseringsregimer for fôr til dyr som produseres til annen bruk enn mat, som kjæledyr og hester

Læringsaktiviteter:
Emnet vil være basert på en rekke nøkkelforelesninger.
Pensum:
Litteratur og forelesningsnotater vil bli lastet opp i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
HFE200 generell ernæring
Anbefalte forkunnskaper:
HFE200 generell ernæring og HFE305 Fôrteknologi
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vil være med og evaluere slutteksamen.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bokstavkarakterer