Course code HFE305

Emneansvarlige: Birger Svihus
Medvirkende: Olav Fjeld Kraugerud, Dejan Dragan Miladinovic, Trond Storebakken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maximum 35 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil inneholde følgende emner: Fôrindustrien. Mottak, lagring og transport av fôringredienser. Kjemiske forandringer under prosessering. Pelleteringprinsipper og effekter. Pelletkvalitet. Ekstrudering. Dosering, veiing og blanding av dietter. Pelletering - teknisk del. Kondisjonering. Ekspandering. Knusing av fôrmateriale. Bruk av væske som fôringrediens. Kjøling og tørking. Prosesskvalitetssikringsprogram (ISO 9001). Fôrfabrikk (organisering etc.).
Læringsutbytte:
Studentene skal gjennom dette kurset bli kjente med temaet fôrteknologi, blant annet gjennom kunnskap om både ernæring, ingredienser og prosesskostnad.
Læringsaktiviteter:
Læring både som forelesninger, demonstrasjoner i Fôrtek og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Litteratur fra ulike kilder vil bli utdelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap i ernæring tilsvarende HFE200, i fysikk tilsvarende FYS100, og i kjemi tilsvarende KJM110, kreves.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Demonstrasjoner og gruppearbeid vil være obligatorisk.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Individuell vurdering av ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 40 timer forelesning og 30 timer demonstrasjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått