Course code HFE305

HFE305 Fôrteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Olav Fjeld Kraugerud
Medvirkende: Birger Svihus, Ismet Nikqi, Dejan Dragan Miladinovic, Rasmus Bovbjerg Jensen, Elling Olav Rukke, Egil Prestløkken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen. Eksamen gjennomføres i oktober.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir teoretisk forklaring og praktisk innsikt i hele prosessen fra råvarer (f.eks. korn) til ferdig fôr. Emnet vil inneholde følgende moment: Fôrindustri generelt, Spesifikt; Råvareflyt, herunder mottak, lagring og transport av fôringredienser. Kjemiske forandringer under prosessering, sett opp mot ernæring. Pelleteringsprinsipper og effekter, pelletskvalitet, ekstrudering, dosering, veiing og blanding av dietter. Pelletering - teknisk del: kondisjonering, ekspandering, knusing av fôrmateriale, bruk av væske som fôringrediens, kjøling og tørking, vakuumcoating, prosesskvalitetssikringsprogram (ISO 9001) og avvikshåndtering og fôrfabrikk (organisering etc.).
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Studentene skal etter kurset på selvstendig grunnlag kunne angi fremgangsmåte for vurdering av råvarer mht både prosessering- og ernæringsmessig egnethet for ulike dyreslag
  • Studentene skal kunne angi de viktigste enhetsoperasjoner i fôrprosessen, og noen viktige kjemiske prosesser, og deres betydning, som råvarer og deres stoffer gjennomgår i fôrprosessen

Ferdigheter

  • Sentrale kvalitetsfaktorer og metodikk skal kunne gjøres rede for
  • Studentene skal kunne forelå prosessinnstillinger for typiske fôr til sentrale dyreslag

Generell kompetanse

  • Studentene skal gjennom dette kurset bli kjente med temaet fôrteknologi, blant annet gjennom kunnskap om både ernæring og prosessering, og dens betydning i matproduksjonssystemene. Inkludert dens styrker og svakheter
Læringsaktiviteter:
Læring både som forelesninger, demonstrasjoner i Fôrtek og gruppearbeid.
Pensum:
Litteratur fra ulike kilder vil bli utdelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap i ernæring tilsvarende HFE200 kreves.
Obligatorisk aktivitet:
Demonstrasjoner (som betyr besøk og praksis i en forskningsfôrfabrikk - Fôrtek) og innleveringer vil være obligatorisk.De obligatoriske innleveringene opplyses om ved emnestart.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Individuell vurdering av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Ca. 40 timer forelesning og 30 timer demonstrasjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer