Course code HFE303

HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Nils Petter Kjos
Medvirkende: Birger Svihus, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Hvis det er færre enn 5 studenter som melder seg til kurset, blir kurset gjennomført etter en alternativ plan/selvstudium.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Særtrekk ved fordøyelse og intermediær omsetning hos enmagede dyr. Beskrivelse av bakgrunn og oppbygging av energi- og proteinvurderingssystemer hos gris, fjørfe og pelsdyr. Prinsipper for en optimal fôrsammensetning og valg av fôrmidler, ut fra hensyn til produktkvalitet, ressursbruk og miljø. Fastsettelse av normer for næringsforsyning under ulike produksjonsforhold. Gjennomgang av grunnlag for energi- og proteinvurderingssystemene. Demonstrasjon av fordøyelses-/balanseforsøk med enmagede dyr (haner, mink eller gris) kan bli gjennomført dersom dette passer med igangværende forsøk. Oppgaver i beregning av energi- og proteinverdi av fôrmidler til enmagede dyr.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha en detaljert forståelse av fordøyelse og intermediær omsetning av energi og næringsstoffer hos enmagede dyr, samt det teoretiske grunnlaget for energi- og proteinvurderingssystemene for enmagede dyr (gris, fjørfe, hund). Studentene skal kunne bruke disse kunnskapene til å vurdere fôrmidler og fôr brukt til ulike husdyrproduksjoner ut fra fysiologiske, ernæringsmessige, kvalitetsmessige og ressursmessige forhold.
Læringsaktiviteter:
Emnet vil omfatte forelesninger, gruppearbeid/øvinger, samt beregningsoppgaver innen fôrvurdering og optimering av fôr til fjørfe og gris.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Lærebok: McDonalds, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D. - Morgan, C.A., Sinclair, L.A., Wilkinson, R.G. (2011). Animal Nutrition. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall. Pensum vil videre omfatte utdelte forelesningsnotater, internasjonal litteratur, samt relevante artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100, HFX201, HFE200, HFE202, HFX253.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM110, KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver. Øvingsoppgavene omfatter gjennomgang og beregning av fordøyelses-/balanseforsøk med enmagede dyr (haner, mink og/eller gris), oppgaver i beregning av energi- og proteinverdi av fôr og fôrmidler til enmagede dyr, samt oppgaver i fôroptimering.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt aktivt i planlegging av emnet, og utforming av øvings- og eksamensoppgaver. Ekstern sensor skal gi en individuell sensur av eksamensbesvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300  timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet vil omfatte 50 timer med forelesninger, samt 20 timer med gruppearbeid.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått