HFE202 Kraftfôr

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Øystein Ahlstrøm

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Hovedtemaene i emnet blir undervist i følgende rekkefølge: Fôrmidler (råvarer), fôrblandinger, fôrteknologi. Emnet vil kombinere hvordan nasjonal fôrproduksjon dekker behovet i husdyrproduksjon og hvordan råvarene og fôrteknologiske metoder brukes for å dekke næringsbehovet til hvert dyreslag.

Dette lærer du

Læringsutbytte er at studenten ved fullført emne skal ha god kunnskap om de viktigste råvarer som brukes i kraftfôr/konsentrerte fôrtyper til husdyr, kjæledyr og fisk, samt forståelse av de metoder som brukes ved komponering av kraftfôrblandinger og ved produksjon av kraftfôr i en kraftfôrfabrikk. Studenten skal ved avslutning av emnet ha oversikt over kraftfôrets betydning i norsk husdyrproduksjon og akvakultur, og være i stand til å delta i samfunnsdebatten om tema som vedrører kraftfôr. Et viktig tema innen dette er forståelse av bakgrunnen for å øke den nasjonale andelen råvarer som inngår i norsk kraftfôr. Dette har betydning for økt selvforsyning av mat og vil trolig gi redusert klimaavtrykk i husdyrproduksjonen.
 • Emnet er hovedsakelig basert på forelesninger med utgangspunkt i kompendium og tilleggslitteratur. I tillegg er det øving i komponering av fôrblandinger, demonstrasjoner i fôrfabrikk (FôrTek) og utferd til norske råvareprodusenter og kraftfôrprodusenter. Studentene vil også løse oppgaver og lage en presentasjon basert på publikasjoner relatert til kraftfôr og kraftfôrproduksjon. Presentasjonen skal vurderes av medstudenter og hovedlærer.
 • Lærerne i emnet vil være tilgjengelig for å hjelpe til forbindelse med øvingsoppgaver, presentasjoner og andre spørsmål.

  Canvas blir brukt for å legge ut emneinformasjon og øvelser. Spørsmål til øvelser kan sendes gjennom Canvas.

 • Ahlstrøm, Ø, Skrede, A. Kraftfôr. Kompendium, Landbruksbokhandelen, NMBU. Tilleggslitteratur vil bli utdelt.
 • Det forutsettes kunnskaper i generell ernæring tilsvarende innholdet i HFE200. For eksempel forutsettes det at studenten har kunnskap om energi- og proteinomsetning, næringsbehov og andre grunnleggende temaer innen ernærings- og fôringslære.
 • Muntlig eksamen, ca. 1/2 time.
 • Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
 • Studentene skal gjennomføre en obligatorisk oppgave som skal framføres for øvrige studenter på kurset.
 • Emnet går i vårparallell.
 • Det planlegges ca. 30 timer forelesninger, 10 timer øvinger, samt utferder.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag