Course code HFE202

Emneansvarlige: Øystein Ahlstrøm
Medvirkende: Egil Prestløkken, Olav Fjeld Kraugerud, Dejan Dragan Miladinovic
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Hovedtemaene i emnet blir undervist i følgende rekkefølge: Fôrmidler (råvarer), fôrblandinger, fôrteknologi.
Læringsutbytte:
Målsettingen er at studenten ved fullført emne skal ha god kunnskap om de viktigste råvarer som brukes i konsentrerte fôrtyper til husdyr, kjæledyr og fisk, samt forståelse av de metoder som brukes ved komponering av kraftfôrblandinger og ved produksjon av kraftfôr i en kraftfôrfabrikk. Studenten skal ved avslutning av emnet ha oversikt over kraftfôrets betydning i husdyrproduksjon og akvakultur, og være i stand til å delta i samfunnsdebatten om emner som vedrører kraftfôr. Konsentrerte fôrtyper til kjæledyr vil også bli behandlet i kurset.
Læringsaktiviteter:
Emnet er hovedsakelig basert på forelesninger med utgangspunkt i kompendium og tilleggslitteratur. I tillegg er det øving i komponering av fôrblandinger, demonstrasjoner i fôrfabrikk (FôrTek) og utferd.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Skrede, A. Kraftfôr. Kompendium, Landbruksbokhandelen, NMBU. Tilleggslitteratur vil bli utdelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes kunnskaper i generell ernæring, tilsvarende innholdet i HFE200. For eksempel forutsettes det at studenten har kunnskap om energi- og proteinomsetning, næringsbehov og andre grunnleggende temaer innen ernærings- og fôringslære.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Studentene skal gjennomføre en obligatorisk oppgave som skal framføres for øvrige studenter på kurset.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, ca. 1/2 time.
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
Merknader:
Emnet går i høstparallell.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det planlegges ca. 30 timer forelesninger, 10 timer øvinger, samt utferd.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått