Course code HFA303

HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Geir Steinheim
Medvirkende: Odd Vangen, Peer Berg, Laila Aass
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p>I 2019 gis det som NOVA kurs. https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/msc-courses/msc-2019/node/36265</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kurset gis kun ved minimum 5 påmeldte studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Husdyrvitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Etiske rammer for husdyravl. Genetisk koding og strategier for vekst og utvikling. Genetisk størrelsesskalering. Naturlig seleksjon og fitness. Ressursallokering. Sideeffekter ved seleksjon. Fysiologiske konsekvenser av seleksjon. Seleksjon og sideeffekter på produktkvalitet. Seleksjon for fòrutnyttelse. Seleksjon og dyreatferd. Seleksjon for fruktbarhet. Maternale effekter. Samspill mellom arv og miljø
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne beskrive husdyr som et biologisk system med utviklingsstrategier utviklet gjennom evolusjonen og tilpasset et miljø. Studenten skal kjenne til de viktigste eksempler der husdyravlen har ført til uønsket utvikling i bakenforliggende biologiske egenskaper. Studenten skal kunne analysere utviklingen i de viktigste egenskaper i husdyravlen. Studenten skal kunne forklare begreper som genetisk størrelsesskalering, fitness, ressursallokering, maternale effekter, utviklingsstrategi m.m. Studenten skal kjenne til viktige seleksjonsforsøk der konsekvenser av seleksjon er undersøkt. Studenten skal kunne reflektere over ulike måter å sammenlikne husdyr på. Studentene skal vise at de har et reflektert syn på etiske og biologiske sider ved husdyravlen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger med diskusjoner. Selvstudier. Seminaroppgaveframlegging
Læringsstøtte:
I den grad studentene ønskerdet gis veiledning på lærers kontor.
Pensum:
Forelesningsnotater og vitenskapelige artikler. Revideres årlig. Grunnleggende lærebok i ressursallokering
Forutsatte forkunnskaper:
HFA200 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
HFA200.
Obligatorisk aktivitet:
Seminarpresentasjon
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Sensor evaluerer muntlig eksamen. Individuell sensur.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
13 forelesninger av 2 timers varighet. Seminarpresentasjoner.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått