HFA303 Biologiske konsekvenser av seleksjon i husdyravlen

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Geir Steinheim

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:Kurset gis kun ved minimum 5 påmeldte studenter

Frekvens:

Årlig.

Det er usikkert om emnet blir gitt HØST2023.

Ta gjerne kontakt med studieveileder for nærmere informasjon i august.

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Etiske rammer for husdyravl? Genetisk koding og strategier for vekst og utvikling. Genetisk størrelsesskalering. Naturlig og kunstig seleksjon seleksjon og fitness. Ressursallokering. Ugunstige sideeffekter ved seleksjon. Fysiologiske konsekvenser av seleksjon. Seleksjon og sideeffekter på produktkvalitet. Seleksjon for fòrutnyttelse. Seleksjon og dyreatferd. Seleksjon for fruktbarhet. Maternale effekter. Epigenetikk. Samspill mellom arv og miljø. Bærekraftige avlsstrategier og -opplegg.

Dette lærer du

Studenten skal være i stand til å vurdere etiske konsekvenser av seleksjon, og kunne analysere etiske og dyrevelferdmessige problemstillinger rundt husdyravl. Studenten skal kunne beskrive og analysere dyret som et selvregulerende biologisk system med utviklingsstrategier utviklet gjennom naturlig evolusjon og etterfølgende tilpasning til et produksjonsmiljø.

Studenten skal kjenne til viktige eksempler der husdyravl har ført til uønsket utvikling i bakenforliggende biologiske egenskaper, og konsekvenser av det, inkludert velferdsmessige. Studenten skal kunne analysere disse eksemplene og kunne vurdere hvordan ulike arter og raser kan sammenliknes.

Studenten skal forstå og kunne forklare begreper som genetisk størrelsesskalering, fitness, ressursallokering, maternale effekter, epigenetikk, utviklingsstrategi m.m. De viktigste seleksjonsegenskapene og generelle trender i husdyravlen skal forstås. Studenten skal kjenne til viktige seleksjonsforsøk der konsekvenser av seleksjon er undersøkt. Studenten skal kunne reflektere over ulike måter å sammenlikne arter og raser på.

Studentene skal vise at de har et reflektert syn på etiske og biologiske sider ved husdyravlen.

 • Forelesninger med diskusjoner. Selvstudier. Seminaroppgave, utarbeiding og framlegging
 • I den grad studentene ønsker det gis veiledning på lærers kontor.
 • Forelesningsnotater / presentasjoner og vitenskapelige artikler. Revideres årlig.
 • HFA200 eller tilsvarende.
 • Muntlig eksamen.

  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor evaluerer muntlig eksamen. Individuell sensur.
 • Seminarpresentasjon
 • 13 forelesninger av 2 timers varighet. Obligatoriske seminarpresentasjoner.
 • Husdyrvitenskap.
 • Dette kurset overlapper 100% med NOVA-302
 • Realfag