Course code HET212

HET212 Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Knut Egil Bøe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall studenter er 6.
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Første del av emnet vil bestå av forelesninger og regneøvinger innenfor temaet termoregulering og krav til klima hos ulike husdyrarter. Videre gjennomgås ulike ventilasjonssystemer og det gjøres beregninger av ventilasjonsbehov. Det blir utferd til husdyrbesetninger med ulike ventilasjonssystemer. Det skal videre gjennomføres klimamålinger i flere praktiske besetninger.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

  • termoregulering hos husdyr og deres krav til klima
  • varme- og vanndampproduksjon hos husdyr
  • varmebalanse i husdyrrom og behov for tilleggsvarme
  • ulike typer ventilasjonsanlegg i husdyrrom

Ferdigheter

Studenten skal kunne beregne:

  • varme- og vanndampproduksjon hos husdyr
  • minimums- og maksimumsventilasjon i husdyrrom
  • varmebalanse i husdyrrom og behovet for tilleggsvarme

Generell kompetanse

Studenten skal forstå

  • forhold rundt dyrs termoregulering og deres termoreguleringsadferd
  • hvordan luftskifte og luftkvaliteten i husdyrrom på virker dyrenes produksjon og velferd
Læringsaktiviteter:
Emnet er lagt opp til en kombinasjon av forelesninger over de viktigste temaene, øvingsoppgave med bl.a. regneoppgaver, gruppearbeid med klimamålinger i ulike husdyrrom og ekskursjoner til praktiske besetninger.
Læringsstøtte:
Kursansvarlig er tilgjengelig på spesifikke tider gjennom hele kurset innom normal arbeidstid
Pensum:
Forelesningsnotater lagt ut på Canvas
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på utferder, innlevering av ulike oppgaver, samt deltagelse på klimamålinger
Vurderingsordning:

En skriftlig eksamen: A-E / Ikke bestått

B1 Utdelt kalkulator

Sensor:
Forsker Grete H.M. Jørgensen, NIBIO
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Undervisningstid:
Normalt 2 timer forelesning pr. uke, men i perioder vil det være arbeid med øvinger og målinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer