GMLM210 Anvendt geomatikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jon Glenn Omholt Gjevestad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk og høstparallell.

Om dette emnet

Moderne landmåling spiller en avgjørende rolle et moderne samfunn ved å bidra til en mer effektiv og bærekraftig forvaltning av land og ressurser. I dette felkurset lærer du: planlegging, rekognosering og gjennomføring av geodetiske målinger.

Etter datainnsamlingen jobber dere gruppevis med analyse og beregning basert på egne observasjoner. Resultatene dokumenteres gjennom metoder som: grovfeilsøk, test av eksisterende grunnlag og pålitelighetsanalyse i relasjon til geodatanormen.

Dette lærer du

Beherske planlegging, feltarbeid og analyse av geodetiske målinger. Det blir lagt stor vekt på kvalitetssikring og koblinger mot aktuelle standarder.
 • All læringsaktivitet i dette emne foregår i grupper. Første del består av feltarbeid og datainnsamling basert på generelle metoder i landmåling. Andre del består av analyse og bearbeiding av egne observasjoner. Arbeidet presenteres i form av gruppevise rapporter og en presentasjon.
 • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
 • GMPE240, GMGD200
 • Muntlig eksamen. Gruppevis presentasjon av prosjektrapport. Karakter A-F.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor evaluerer alle prosjektrapporter og presentasjoner.
 • Feltkurs
 • Feltøving: 60 timer. Øvinger datasal: 80 timer.
 • Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.

  Rangeringskriterier:

  1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan

  2. studenter på M-GEOM og B-GEOM

  3. studenter med høyest studiepoengproduksjon

  Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.

  Studenter som tar emnet for første gang har prioritet.

 • Realfag