Course code GMGD230

GMGD230 Marin geodesi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kristian Breili
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Havets rolle i jordsystemet, sjøvannets egenskaper, geodetisk kartlegging av havstrømmer, måling av havoverflatas høyde, havnivåendringer, marine observasjonsteknikker, tidevann, referansenivåer på sjøen, lyd i vann og sjøkartlegging.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå havets rolle som en viktig klimaindikator og ha god kunnskap om geodesiens bidrag til utarbeidelse av sjøkart, måling av havoverflatas høyde, kartlegging av havstrømmer og overvåkning av havnivået.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger, øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglær etter nærmere avtale.
Pensum:
Oversikt deles ut på første samling.
Forutsatte forkunnskaper:
Kalkulus og lineær algebra. Programmering. Grunnleggende fysikk. GMLM102, GMGD200 (tidligere GMLM213) GMPE240 (tidligere GMUJ210).
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvingsoppgaver som evalueres.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 100%. Øvingsoppgave bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
28 timer forelesning. 28 timer øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer