Course code GMGD200

GMGD200 Geodesi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i: grunnleggende geodetiske beregninger, kartprojeksjoner, høydesystemer og fysisk geodesi. Emnet omfatter tema som: koordinatsystemer, sfærisk geometri, ellipsoidens geometri, geodetiske direkte- og indirekte problem, lineære transformasjoner, geometriske korreksjoner og høydesystemer
Læringsutbytte:
Studentene gis en introduksjon til geometrisk og fysisk geodesi.
Læringsaktiviteter:
Forelesning og selvstendige oppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Meyer, Thomas H.: Geometrical and Physical Geodesy
Forutsatte forkunnskaper:
GMLM102, INF100
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig prøve.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 80 timer. Øvingsoppgaver: 70 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått