Course code GMGD200

Emneansvarlige: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i: grunnleggende geodetiske beregninger, kartprojeksjoner, høydesystemer og fysisk geodesi. Emnet omfatter tema som: koordinatsystemer, sfærisk geometri, ellipsoidens geometri, geodetiske direkte- og indirekte problem, lineære transformasjoner, geometriske korreksjoner og høydesystemer
Læringsutbytte:
Studentene gis en introduksjon til geometrisk og fysisk geodesi.
Læringsaktiviteter:
Forelesning og selvstendige oppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Surveying and Mapping, TU Delft Open Textbook
Forutsatte forkunnskaper:
GMLM102, INF100
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig prøve.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 80 timer. Øvingsoppgaver: 70 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer