Course code GMFO120

GMFO120 Fotogrammetri 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen
Medvirkende: Knut Bjørkelo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger: Gangen i fotogrammetrisk kartlegging. Flyplanlegging. Flykamera. Det perspektiviske sambandet. Transformasjoner. Indre og ytre orientering. Kvalitetsbegreper og -kontroll.

Øvinger: Sentralprojeksjon i rommet. Konform transformasjon. Nøyaktighet til koordinater og kart.

Læringsutbytte:
Å få kunnskap om og forståelse av de grunnleggende prinsippene i fotogrammetrien og introduksjon til gangen i fotogrammetrisk kartlegging.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og obligatoriske øvinger.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Ø. Andersen: Orientering i stereoinstrument. Diverse kapitler og artikler fra andre kilder.
Forutsatte forkunnskaper:
GMBB100.
Anbefalte forkunnskaper:
INF100, grunnleggende Matlab-ferdigheter.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 timer forelesning. 60 timer øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått