Course code FYS476

Emneansvarlige: Espen Olsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig ved behov.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-MR, M-MF, M-IØ og M-MPP
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Introduksjon
  • Solen som energikilde
  • Solcellers virkemåte
  • Fra sand til solceller
  • Konstruksjon av PV-systemer
  • Solfangeres virkemåte
  • Solvarmesystemer
  • Miljømessige aspekter ved solenergisystemer
Læringsutbytte:
Studenten skal ha kunnskap og forståelse for virkemåte, konstruksjon og systemoppbygging av anlegg for konvertering av solenergi til elektrisk energi og varmeenergi Studenten skal forstå: Virkemåte for fotovoltaiske solceller Produksjonsprosesser fra sand til silisiumbaserte solcellemoduler Systemoppbygging av PV-anlegg Alternative solcellekonsepter Materialvalg, virkemåte og konstruksjon av solvarmefangere Systemintegrasjon og lagring av solvarmeenergi Termiske solkraftverk Effektivitetsbegrensinger ved konvertering fra solenergi til andre energiformer (el. og varme) Faget skal gjøre studenten i stand til å: Forstå virkemåte og design av anlegg for konvertering av solenergi
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Eksempelgjennomgang. Diskusjoner.
Læringsstøtte:
Studentene kan kommunisere med læreren over nettet. Læreren vil være tilgjengelig etteravtale.
Pensum:
Vil bli kunngjort på Canvas før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS272, FYS252, KJM100
Anbefalte forkunnskaper:
FYS251, KJM120
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Det anbefales sterkt å kombinere emnet laboratoriekurset FYS375.

Emnet gis bare hvis minst fem studenter er oppmeldt.

NB: Emnet gis i høstparallellen 2014 og deretter i vårparallellen 2016.

Normert arbeidsmengde:
300 timer inkludert den organiserte undervisningen. Differansen på 226 timer består av selvstudium, oppgaveløsning, prosjektarbeid og frie kollokvier.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

FYS 371 - 2 sp reduksjon

FYS376 - 10 sp reduksjon

Undervisningstid:
Tentativt 2 x 2 timer forelesning per uke. Resten av undervisingen avtales med faglærer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått