Course code FYS476

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL210 Virveldyr NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VL-REHAB Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt NO 30
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VILTRE06 Vilt- og reinmedisin NO 1.5
VH-NEVRPSYK Nevropsykologi og psykofamakologi NO 5
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VH-ALVSMSYK Alvorlige smitsomme sykdommer NO 5
VETPROPED Propedeutisk kurs NO 4
VETPOP-200 Avlslære NO 3
VETPOP-100 Statistikk med epidemiologi NO 6
VETMATTRY Mattrygghet NO 24
VETFARMTOK Veterinær farmakologi og toksikologi NO 15
VETDIF SMVER Smittevernkurs fellesdel differensiering NO 3.5
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3
VET420 Midtveiskurs EN, NO 2
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN, NO 10
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 10
VET400 Introduksjon til biomedisinsk forskning EN 5
VET332 Prosjektrelatert retning NO 11.5
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 31.5
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 36.5
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 36.5
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 36.5
VET323 Påsitterpraksis NO 0
VET322 Smittevern NO 2
VET321 Ledelse og klinikkdrift NO 3
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 2
VET319 Offentlig veterinærmedisin NO 4.5
VET318 Sykdomskontroll NO 1.5
VET317 Mattilsyn og kjøttkontroll NO 3
VET316 Produksjonsdyrmedisin NO 16.5
VET315 Smådyr- og hestemedisin NO 16.5
VET314 Patologi NO 15
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 6
VET312 Vilt og reinsykdommer NO 1.5
VET311 Innledende veterinærmedisin NO 31
VET310 Husdyrmiljø,husdyrvelferd og forsøkdyrlære NO 5
VET309 Mattrygghet NO 24
VET308 Farmakologi og toksikologi NO 15
VET307 Infeksjonslære NO 24
VET306 Allmenn sykdomslære NO 21
VET305 Ernæringslære NO 7.5
VET304 Anatomi og fysiologi NO 36