Detaljer om emnet FYS474

FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Espen Olsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig ved behov
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Emnets innhold:
Grunnleggende elektrokjemiske prinsipper og elektrokjemisk termodynamikk. Elektromotorisk spenning. Kapasitet. Elektrodematerialer. Elektrodereaksjoner. Konkrete systemer i kommersiell utnyttelse.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi forståelse av prinsipper og teknologi for elektrokjemisk konvertering av energi. Emnet er på 400-nivå og egnet som en del av det teoretiske pensum for en master- eller Ph.D-grad.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Eksempelbeskrivelser. Diskusjoner. Semesteroppgave innen emnets felt.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig vil være tilgjengelig etteravtale forindividuell læringsstøtte.
Pensum:
Pensum oppgis før eksamen
Forutsatte forkunnskaper:
FYS 251, FYS 271, KJM 100, KJM 120
Anbefalte forkunnskaper:
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Emnet gis bare hvis minst tre studenter er oppmeldt.

NB: Emnet vil ikke bli gitt Våren 2015. F.o.m. studieåret 2015/16 vil emnet bli gitt i høstparallellen.

Normert arbeidsmengde:
De organiserte forelesninger utgjør 2x15 uker = 30 timer og 2x15 uker = 30 timer kollokvium. Total arbeidsbelastning er 10sp x30 timer = 300timer. Differansen utgjøres av egeninnsats i form av forberedelser til forelesninger, semesteroppgave samt eksamen med forberedelse.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Pensum overlapper delvis med stoff gitt i FYS 371. Poengreduksjon 1 sp.  Overlapp med FYS 374 - poengreduskjon 10 sp.
Undervisningstid:
Emnet undervises med 1x2 forelesningstimer pr uke. Kollokvier etter behov
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått