Detaljer om emnet FYS474

FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Jorge Mario Marchetti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Starter i 2018, og det vil bli gitt hvert andre år
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Emnets innhold:
Grunnleggende elektrokjemiske prinsipper og elektrokjemisk termodynamikk. Elektromotorisk spenning. Kapasitet. Elektrodematerialer. Elektrodereaksjoner. Konkrete systemer i kommersiell utnyttelse.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi forståelse av prinsipper og teknologi for elektrokjemisk konvertering av energi. Emnet er på 400-nivå og egnet som en del av det teoretiske pensum for en master- eller Ph.D-grad.
Læringsaktiviteter:
Forelesningene vil dekke hovedemner, ideer, teorier, metoder og tilnærminger brukt i brenselcelle og batterier. 
Læringsstøtte:
Emneansvarlig vil være tilgjengelig etteravtale forindividuell læringsstøtte.
Pensum:
Pensumlitteratur oppgis før oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100, FYS252, FYS272, MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
KJM120,
Obligatorisk aktivitet:
Emnet har en obligatorisk innleveringsoppgave
Vurderingsordning:
Avsluttende prosjekt som teller 100% av karakteren. Karakterregel A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
De organiserte forelesninger utgjør 4 timer x 13 uker = 52 timer og 2x13 uker = 26 timer kollokviummed TA. Total arbeidsbelastning er 10sp x30 timer = 300 timer. Differansen utgjøres av egeninnsats i form av forberedelser til forelesninger, selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Pensum overlapper delvis med stoff gitt i FYS 371. Poengreduksjon 1 sp.  Overlapp med FYS 374 - poengreduskjon 10 sp.
Undervisningstid:
Emnet undervises med 2x2 forelesningstimer pr uke. Kollokvier 1x2 timmer per uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått