Detaljer om emnet FYS401

FYS401 Optiske effekter i materialer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Achim Kohler
Medvirkende: Cecilia Marie Futsæther
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Ved behov.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
5
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. Kurset gjennomføres annet hvert år. Kurset gjennomføres neste gang i 2020.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: Emnet er forbeholdt studenter i photonic
Emnets innhold:
Kurset vil gjennomgår utvalgte temaer og metoder innen moderne optikk.
Læringsutbytte:
Å få teoretisk kunnskap i fagområde moderne optikk. Å kunne presentere relevanter temaer fra dette fagområdet muntlig. 
Læringsaktiviteter:
Kurset består av studentpresentasjoner av utvalgte litteraturtemaer og prosjektarbeidet. I kurset presenterer studentene utvalgte temaer fra fagområdet i kollokvier. I tillegg så gjennomfører studentene et prosjektarbeid som trekker seg over hele semesteret. Temaene til prosjektarbeidet vil være tilpasset studentenes bakgrunn. Prosjektarbeidene presenteres muntlig.
Læringsstøtte:
Læreren vill være tilstedet underkollokviene og tilgjenngelig forå diskutere prosjektarbeidet.
Pensum:
Uvalgte temaer på 400nivå
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset vil tilpasses studentenes bakgrunn. Både studenter med fysikk, kjemi, biologi eller tilsvarende bakgrunn kan ta kurset.
Anbefalte forkunnskaper:
Studenter med fysikk, kjemi, biologi eller tilsvarende bakgrunn kan ta kurset.
Obligatorisk aktivitet:
Kollokvier og prosjektarbeid
Vurderingsordning:
Studentene presenterer temaer og det er presentasjonen som er grunnlag for vurdering.
Sensor:
Sensor vurderer på basis av overheadene som studentene lager for å presentere temaer.
Normert arbeidsmengde:
40 timer kollokvier 260 eget arbeid 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det avholdes kollokvier 2 ganger 2 timer per uke i løpet av 10 uker totalt.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått