Detaljer om emnet FYS401

FYS401 Lys og biologisk materie

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Achim Kohler
Medvirkende: Cecilia Marie Futsæther
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Ved behov.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
5
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. Kurset gjennomføres annet hvert år. Kurset gjennomføres neste gang i 2020.
Første gang: Studieår 2012-2013
Emnets innhold:

Kurset vil gjennomgår utvalgte temaer fra infrarød og Raman spektroskopi av biologisk materie. Avhengig av bakgrunnen til studentene vil det velges utvalgte temaer:

1.     Infrarød og Raman spektroskopi til diagnostikk i medisin

2.     Infrarød og Raman spektroskopi av vev og celler i biologi

3.     Teoretiske og numeriske tema som lysspredning av infrarødt lys ved celler (Mieteori) og matematisk modellering av infrarød og Raman spektra. 

Læringsutbytte:
Å få teoretisk kunnskap i fagområde lys og materie. Å kunne presentere relevanter temaer fra dette fagområdet muntlig. Å kunne analysere spektroskopiske måleresultater.
Læringsaktiviteter:
Kurset består av studentpresentasjoner av utvalgte litteraturtemaer og prosjektarbeidet. I kurset presenterer studentene utvalgte temaer fra fagområdet i kollokvier. I tillegg så gjennomfører studentene et prosjektarbeid som trekker seg over hele semesteret. Temaene til prosjektarbeidet vil være tilpasset studentenes bakgrunn. Prosjektarbeidene presenteres muntlig.
Læringsstøtte:
Læreren vill være tilstedet underkollokviene og tilgjenngelig forå diskutere prosjektarbeidet.
Pensum:
Uvalgte temaer på 400nivå
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset vil tilpasses studentenes bakgrunn. Både studenter med fysikk, kjemi, biologi eller tilsvarende bakgrunn kan ta kurset.
Anbefalte forkunnskaper:
Studenter med fysikk, kjemi, biologi eller tilsvarende bakgrunn kan ta kurset.
Obligatorisk aktivitet:
Kollokvier og prosjektarbeid
Vurderingsordning:
Studentene presenterer temaer og det er presentasjonen som er grunnlag for vurdering.
Sensor:
Sensor vurderer på basis av overheadene som studentene lager for å presentere temaer.
Normert arbeidsmengde:
40 timer kollokvier 260 eget arbeid 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det avholdes kollokvier 2 ganger 2 timer per uke i løpet av 10 uker totalt.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått