Course code FYS272

Emneansvarlige: Espen Olsen
Medvirkende: Ivar Loland Råheim
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Prinsipper for konvertering og overføring mellom energiformer.  Oversikt over verdens energiressurser med vekt på fornybare kilder.  Anvendelser for konvertering fra primære energiformer som bioenergi, strømnings- og solenergi.  Prinsipper for lagring av energi. Kort om konvensjonelle olje-, gass- og kullkraftverk.  Prinsipper og prosesser for CO2-håndtering.  Institusjonelle og økonomiske faktorer.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha innsikt i praktiske industrielle anvendelser innenfor energiproduksjon og energiomsetning. Studentene skal ha god kjennskap til fornybare og ikke-fornybare energikilder. Studentene skal kunne anvende termodynamikk og annen generell fysikk for å forstå hvordan en kan utnytte aktuelle energiressurser og bruke ulike energiomformingsprinsipper. Studentene skal forstå prinsipper og bruksområder for ulike måter å lagre og fordele energi på.
Læringsaktiviteter:
Forelesningene vil dekke de sentrale tema innenfor prinsipper for konvertering mellom energiformer og deres anvendelser innenfor energiproduksjon og energiomforming. Gjennom regneøvelser vil studentene bli kjent med praktiske problemstillinger som de må løse matematisk.
Læringsstøtte:
Faglærer vi være tilgjengelig etter avtale.
Pensum:
Pensum og kurslitteratur vil bli kunngjort ved kursstart
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, FYS103, MATH111, MATH112, MATH113, KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
FYS245, FYS252
Obligatorisk aktivitet:
Ingen obligatorisk aktivitet.  Aktuelle regneøvinger vil bli kunngjort underveis og anbefales utført før eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3,5 timer). Ved færre enn 4 oppmeldte kandidater kan eksamen avholdes muntlig.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
I 13 uker: 2 x 2 timer i uke forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier 15 timer i uken i 15 uker. Totalt 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
FYS271 - 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
I 13 uker: 2 x 2 timer i uke forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer