Course code FYS235

FYS235 Elektronikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Petter Hieronymus Heyerdahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: B-EMF, M-MF, M-LUR, M-MPP, M-MR, M-IØ
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Elektrisitetens grunnbegreper, kretselementer, kretsteknikk, enkle elektriske nettverk og analyse av disse, ulineære kretselementer som diode og transistor, signalbehandling, instrumenter, ideelle og praktiske forsterkere, integrerte kretser, operasjonsforsterker.
Læringsutbytte:

I dette grunnkurset vil vi at du skal

  • se at beregninger av elektroniske kretser stemmer i praksis
  • kunne bruke multimeter som måler resistans, spenning og strøm, oscilloskop, funksjonsgenerator, strømforsyninger
  • kunne konstruere, bygge og analysere enkle elektroniske kretser
  • kunne på nettet finne ytelsesdata til elektroniske komponenter
  • ha føling med utforming, dimensjoner og ytelse til noen elektroniske komponenter
  • vite at elektronikk bygger på få enkle prinsipper, men krever et utall lure grep for å virke. I laboratoriet vil du erfare at du må være nøyaktig med koblinger for å få en krets til å virke som du vil.
Læringsaktiviteter:

FORELESNINGER hvor sentrale begrep, teori og eksempler gjennomgås.

REGNEØVELSER hvor regneoppgaver drøftes og gjennomgås.

Det er 6 LABORATORIEØVELSER hvor laboratorieoppgaver forberedes og gjennomføres. Rapportene er ferdig skrevne og du fyller ut beregninger, vurderinger, resultater og konklusjoner.

FRI KOLLOKVERING OG SELVSTUDIUM hvor du arbeider selvstendig med å lese og drøfte teori, regne og diskutere oppgaver.

Læringsstøtte:
Aktiv bruk av læringsplattform (Fronter), veiledning ved hjelpelærere samtaler med faglære retter avtale.
Pensum:

Lærebok: Electronics: A Systems Approach, Dr. Neil Storey.

ISBN-10: 0273773275 | ISBN-13: 978-0273773276| Edition: 5

Detaljert pensumoversik deles ut på første forelesning og vil ligge på Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, MATH111, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
FYS103
Obligatorisk aktivitet:
6 laboratorieøvelser. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Ikke undervisning kl 08.15!

I dag er det mange som uteblir fordi det er mandag kl 08.15.

I tillegg bryr de seg mindre med et 5SP kurs, så her må de lurkes litt. 

Normert arbeidsmengde:
150 timer foredelt på 15 uker: 10 timer per uke.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. Forelesninger: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Regneøvelser: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Laboratorieøvinger: 6 x (4 timer + 4 timer for-) og etterarbeid = 49 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig prøve: A - E / Ikke bestått