Course code FHV371

FHV371 Utveksling i folkehelsefag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ruth Kjærsti Raanaas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig. Årlig gjennomføring vil avhenge av tilbud fra utvekslingsinstitusjonen. Emnet tilbys ikke i studieåret 2020-2021.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Antallet studenter fastsettes av samarbeidsinstitusjonen.
Undervises i periode:
Juniblokk, Augustblokk og Høstparallell
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-Fol og M-Fol-Del
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Innføring i spesifikke folkehelseutfordringer i en utvalgt ikke-norsk kultur
 • Innføring i relevante teorier som omhandler hvordan systemer, kultur, politiske og sosiale forhold har betydning for helse og livskvalitet for mennesker både i en global og lokal kontekst.
 • Innføring i metoder og tiltak for å fremme helse og livskvalitet i befolkningen generelt og utvalgte sårbare grupper av befolkningen.
 • Faglige diskusjoner som kan bidra til utvikling av teori- og evidensbasert politikk, nettverk og tverrsektorielt samarbeid som kan resulterer i bedre helse i befolkningen.
Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning for helse og livskvalitet for mennesker både i en global og lokal kontekst.
 • Ha inngående kunnskap om spesifikke folkehelseutfordringer relatert til kultur og nasjonale forhold.
 • Ha inngående kunnskap om innsatser for å fremme helse i en utvalgt ikke-norsk kultur

Ferdigheter

 • Kan reflektere kritisk og selvstendig over kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning for helse og livskvalitet for mennesker både i en global og lokal kontekst.
 • Kan bidra til utvikling av teori- og evidensbasert politikk, nettverk og tverrsektorielt samarbeid som kan resulterer i bedre helse i befolkningen.
 • Kan anvende tiltak for å fremme helse.
 • Kan reflektere kritisk over tiltak for å fremme helse på basis av kulturelle, politiske og sosiale forhold.

Kompetanse

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning inn i folkehelsearbeidet.
 • Kan analysere og håndtere etiske problemstillinger relatert til kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning for folkehelsen.
 • Kan kommunisere kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning i folkehelsearbeid både til eksperter og allmennheten.
 • Kan bidra til nytenking i anvendelse av tiltak for å fremme helse og delta i faglig kritisk refleksjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, seminar, studentpresentasjoner og selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Vil være klart ved oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad.
Anbefalte forkunnskaper:
FHV330.
Obligatorisk aktivitet:
All undervisningsaktivitet vil være obligatorisk.
Vurderingsordning:
Oppgave. Teller 100 %. Vurderes til bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor på evalueringen
Merknader:
I dette emnet vil det samarbeides med ulike utdanningsinstitusjoner som tilbyr intensive «summer school» kurs, og undervisningen i emnet vil i sin helhet foregå ved den utvalgte ikke-norske utdanningsinstitusjonen. Evaluering av emnet vil foregå ved NMBU. Innholdet i dette emnet vil avhenge av hvilket kurs som faktisk tilbys, da dette vil variere fra år til år. Også undervisningstidspunkt vil variere gjennom sommeren, men eksamen vil legges til høstparallellen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Samlingsbasert.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått