Course code FHV371

FHV371 Utveksling i folkehelsefag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ruth Kjærsti Raanaas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: <bold>Årlig. Årlig gjennomføring vil avhenge av tilbud fra utvekslingsinstitusjonen.</bold>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Juniblokk og Augustblokk
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: <bold>M-Fol og M-Fol DEL</bold>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Innføring i spesifikke folkehelseutfordringer i en utvalgt ikke-norsk kultur
 • Innføring i relevante teorier som omhandler hvordan systemer, kultur, politiske og sosiale forhold har betydning for helse og livskvalitet for mennesker både i en global og lokal kontekst.
 • Innføring i metoder og tiltak for å fremme helse og livskvalitet i befolkningen generelt og utvalgte sårbare grupper av befolkningen.
 • Faglige diskusjoner som kan bidra til utvikling av teori- og evidensbasert politikk, nettverk og tverrsektorielt samarbeid som kan resulterer i bedre helse i befolkningen.
Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning for helse og livskvalitet for mennesker både i en global og lokal kontekst.
 • Ha inngående kunnskap om spesifikke folkehelseutfordringer relatert til kultur og nasjonale forhold.
 • Ha inngående kunnskap om innsatser for å fremme helse i en utvalgt ikke-norsk kultur

Ferdigheter

 • Kan reflektere kritisk og selvstendig over kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning for helse og livskvalitet for mennesker både i en global og lokal kontekst.
 • Kan bidra til utvikling av teori- og evidensbasert politikk, nettverk og tverrsektorielt samarbeid som kan resulterer i bedre helse i befolkningen.
 • Kan anvende tiltak for å fremme helse.
 • Kan reflektere kritisk over tiltak for å fremme helse på basis av kulturelle, politiske og sosiale forhold.

Kompetanse

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning inn i folkehelsearbeidet.
 • Kan analysere og håndtere etiske problemstillinger relatert til kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning for folkehelsen.
 • Kan kommunisere kulturelle, politiske og sosiale forhold av betydning i folkehelsearbeid både til eksperter og allmennheten.
 • Kan bidra til nytenking i anvendelse av tiltak for å fremme helse og delta i faglig kritisk refleksjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, seminar, studentpresentasjoner og selvstudium
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Vil være klart ved oppstart
Forutsatte forkunnskaper:
Bacholorgrad
Anbefalte forkunnskaper:
FHV330
Obligatorisk aktivitet:
All undervisningsaktivitet vil være obligatorisk
Vurderingsordning:
Langsgående. Individuell oppgave teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor på evalueringen
Merknader:

I dette emnet vil det samarbeides med ulike utdanningsinstitusjoner som tilbyr intensive «summer school» kurs, og undervisningen i emnet vil i sin helhet foregå ved den utvalgte ikke-norske utdanningsinstitusjonen. Evaluering av emnet vil foregå ved NMBU. Innholdet i dette emnet vil avhenge av hvilket kurs som faktisk tilbys, da dette vil variere fra år til år. Også undervisningstidspunkt vil variere gjennom sommeren, men eksamen vil legges til augustblokk.

Per 2017 vil kurset som tilbys foregå ved Dalhousie University, Halifax, Canada. Kurset kalles «Chronic Condition Management ELS» og foregår i tidspunkt 17. juli til 11. august. 

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Samlingsbasert.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått - E / Ikke bestått