Course code FHV313

FHV313 Psykososiale faktorer og helse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Camilla Martha Ihlebæk
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.  
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring sosiale og psykologiske faktorer og mekanismer som påvirker menneskets helse, som f.eks. stress og mestring, psykososiale faktorer i arbeidslivet, subjektive helseplager, marginalisering og sykefravær, sosiale støtte og sosial kapital.  
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne forstå de komplekse sammenhengene mellom psykososiale faktorer og mekanismer, og helse. Studenten skal kunne bruke relevante verktøy for kartlegging og måling av psykologiske og sosiale faktorer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgaver, e-læring og selvstudium.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Canvas i mellomperioder.
Pensum:
Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
FHV330
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen.
Vurderingsordning:
Individuell muntlig eksamen på inntil 1/2 time, teller 100 %. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner evalueringsopplegget og deltar i muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer. Samlinger: 3 samlinger av 3-4 dager = 50 timer. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett, gruppearbeid, selvstudium og eksamen: 200 timer. 
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
Fullstendig overlapp med emnet FMI313
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert: 3 samlinger av 3-4 dager (forelesninger og seminarer).
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bokstavkarakterer