Course code FHV313

FHV313 Psykososiale faktorer og helse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Camilla Martha Ihlebæk
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.  
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring sosiale og psykologiske faktorer og mekanismer som påvirker menneskets helse, som f.eks. stress og mestring, psykososiale faktorer i arbeidslivet, subjektive helseplager, marginalisering og sykefravær, sosiale støtte og sosial kapital.  
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne forstå de komplekse sammenhengene mellom psykososiale faktorer og mekanismer, og helse. Studenten skal kunne bruke relevante verktøy for kartlegging og måling av psykologiske og sosiale faktorer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgaver, e-læring og selvstudium.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Canvas i mellomperioder.
Pensum:
Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
FHV330
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen.
Vurderingsordning:
Individuell muntlig eksamen på inntil 1/2 time, teller 100 %. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner evalueringsopplegget og deltar i muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer. Samlinger: 3 samlinger av 3-4 dager = 50 timer. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett, gruppearbeid, selvstudium og eksamen: 200 timer. 
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
Fullstendig overlapp med emnet FMI313
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert: 3 samlinger av 3-4 dager (forelesninger og seminarer).
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått