Course code FHV313

FHV313 Mennesket og miljø

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Camilla Martha Ihlebæk
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.  
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i strukturelle, organisatoriske, sosiale og individuelle miljøfaktorer og prosesser som påvirker menneskets helse, som f.eks. lovverk og organisering av folkehelsearbeid, arbeidsmiljø, psykososiale faktorer, og stress. 
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne forstå den komplekse sammenhengen mellom mennesker og miljø, med fokus på det psykososiale miljøet, og hvordan dette påvirker helsen. Studenten skal kunne bruke relevante verktøy for kartlegging og måling av psykologiske og sosiale faktorer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgaver, e-læring og selvstudium.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Canvas i mellomperioder.
Pensum:
Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
FHV330
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen 
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner evalueringsopplegget og deltar i muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Samlinger: 20 t * 5 uker = 100 timer. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett, gruppearbeid, selvstudium og eksamen: 200 timer. 
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
Fullstendig overlapp med emnet FMI313
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. Ca. 3-4 samlinger av 3-4 dager (forelesninger og seminarer).
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått