Course code FHV310

FHV310 Aktivitetsvitenskap - Intervensjonskompetanse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ruth Kjærsti Raanaas
Medvirkende: Mona Asbjørnslett
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minium 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil inneholde følgende: Metodisk prosjektarbeid inklusive planlegging, gjennomføring og/eller evaluering av tiltak basert på helsefremmende aktivitet på oppdrag fra aktører i lokalmiljøet. Innføring i relevante teorier og metoder.
Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak basert på helsefremmende aktivitet. De skal ha utviklet ferdigheter i å skrive prosjektrapport og formidle vitenskapelige data muntlig til offentligheten.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, veiledning og selvstudium skal understøtte utarbeidelse av en semesteroppgave i gruppe der ferdigheter i emnets læringmål testes.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Fronter i mellomperioder.
Pensum:
Vitenskapelige artikler og bøker. Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
FHV300.
Anbefalte forkunnskaper:
FHV200/FHV330, UMB-VIT/MAFOLK4100 (HiOA) og UMB-FORSK/MAFOLK4000 (HiOA).
Obligatorisk aktivitet:
Gjennomføring av praksisprosjekt i gruppe. Eksamensoppgaven er en skriftlig rapport basert på praksisprosjektet som leveres i gruppe. Obligatoriske aktiviteter er i tillegg kjerneforelesninger knyttet til prosjektarbeidet, veiledning i gruppe og muntlig framlegg.
Vurderingsordning:
Eksamensoppgaven (skriftelig prosjektrapport) teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kriterier for prosjektrapporten.
Merknader:
Det presiseres at emnet ikke går i augustblokk. Undervisningen starter opp i løpet av august, men emnet avsluttes i høstparallellen.
Normert arbeidsmengde:
Samlinger på totalt 300 timer. 30 t * 2 uker = 60 timer. For- og etterarbeid til samlinger og selvstudium: 110 timer. Semesteroppgave: 130 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. Ca. 2 uker heltid med felles samlinger (forelesninger, seminarer og veiledning i gruppe).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått