Course code EIE306

EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Sæmund Stokstad
Medvirkende: Per Kåre Sky, Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: Studenter ved Master i Eiendom.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Konfliktteori, forhandling og megling rettet mot situasjoner som blant annet jordskiftedommere, eiendomsutviklere, grunnerververe og planleggere møter i sin arbeidssituasjon. Det undervises i analyse av konflikter, konfliktforståelse, konfliktforebygging og etiske forhold ved mekling og forhandling. Undervisningen er både praktisk og teoretisk.

Den praktiske delen av undervisningen retter seg inn mot: Grunnervervsforhandlinger, jordskifte (forhandlinger om jordskifteløsningen), mekling innenfor rammen av tvisteloven kapittel 8 I Minnelig løsning og mekling og kapittel 8 II Rettsmekling, den kommunale oppmålingsforretningen, og nabokonflikter.

Læringsutbytte:
Emnet er under utvikling
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser, seminar og rollespill.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil være tilgjengelig i fronterrommet nærmere oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE100/101 for EIE, samt JUS201, JUS220 (for alle)
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse på øvelser som må godkjennes, minst 80 %.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave skrevet som artikkel med utgangspunkt i forfatterinstruksjonene til et aktuelt fagtidsskrift. Omfang ca. 5 000 ord. Karakter A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av semesteroppgaven.
Merknader:
Emnet er under utvikling
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger: 26 t.

Seminarer, kollokvier, klasseøvinger: 25 t

Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått