Course code EIE302

EIE302 Jordskiftearbeid

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Per Kåre Sky
Medvirkende: Svein Halvorsson Bakka, Øystein Jakob Bjerva, Sølve Bærug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 40 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet inneholder 4 hoveddeler: 1. Forelesinger i jordskiftelov 2. Forelesninger i materielt jordskifte/ problemanalyse- og løsning ved jordskifte 3. Øvinger med innlevering (første innlevering allerede i 2. uke) 4. Skogskifte m. standskogoppgjør. 
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne begrep og regler i jordskifteloven og kjenne framgangsmåte og begreper ved jordskifte. Studentene kunne identifisere skal mestre de mest brukte teknikker og takseringsmetodene til senere å kunne arbeide profesjonelt med jordskifte. Som del av dette skal studenten ha møtt eksempler på konflikter og etiske problemstillinger som slike saker kan inneholde.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger. Obl. øvingsarbeid, dels inne og dels i felt.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning knyttet til øvingsoppgavene.
Pensum:
Pensumliste legges ut i Fronter ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE101, EIE222, JUS311.
Anbefalte forkunnskaper:
EIE320, JUS320.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger, samt deltakelse i juniblokka. Innleveringene evalueres med godkjent/ikke godkjent
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve (3,5 timer).
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

En legger stor vekt på å få sensor som er villig til å gå inn i en rolle som medspiller i kvalitetssikringen, og en har samme sensor over flere år, slik at sammenlikning over tid blir mulig. Sensor informeres systematisk og grundig om emnets mål, innhold opplegg og gjennomføring,og trekkes inn i utformingen av eksamensoppgavene. Sluttlig gjennomføres en samtale mellom sensor, lærere og ev. et lite antall studenter.

Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
30 timer forelesinger. 30 timer veiledet øvingsarbeid. 70 timer selvstendig øvingsarbeid. 70 timer øvingsarbeid i gruppe. 100 timer selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 30 timer forelesinger. Ca. 30 timer veiledet øvingsarbeid. Ca. 100 timer øvingsarbeid.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått