Course code EIE222

EIE222 Verdsetting av fast eiendom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Sølve Bærug
Medvirkende: Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: .
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Grunnleggende teori (forelesninger) om verdsetting, verdimål: ca. 35 %. Praktisk verdsetting av boliger, næringseiendommer, jord, skog, bygninger, utmark mm., verdsetting av hel eller deler av eiendom ved markedstransaksjoner: ca. 60 %. Ulike tilgrensende temaer som eierskifte, festeavtaler mv.: ca. 5 % . Forelesninger om praktisk verdsetting er koordinert med arbeid med prosjektoppgave(r).
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne de vanligste praktiske teknikkene for verdsetting av eiendom i de vanligste verdsettingssituasjonene. Videre skal studenten kjenne til de viktigste faktorene for en eiendoms verdi. Studenten skal kunne kritisk vurdere en utført verdivurdering, herunder vite om vanlige svakheter ved slike vurderinger. Studenten skal selv kunne utføre en verdivurdering av en eiendom med støtte av sakkyndig kunnskap på bygningsmassen og spesialområder. Studenten skal vite om de etiske sidene ved en verdivurdering.
Læringsaktiviteter:
Emnet bygger i hovedsak på gruppearbeid med prosjektoppgave i kombinasjon med forelesninger.
Læringsstøtte:
Noe veiledning i prosjektoppgaven.
Pensum:

Bærug, S. (2017). Verdsetting av fast eiendom - en innføring. Universitetsforlaget.

Oversikt over støttelitteratur deles ut på første forelesning.

Forutsatte forkunnskaper:
EIE100 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av prosjektplan, samt en eller flere utferder. Utferdene kan bli lagt utenfor de oppsatte timene.
Vurderingsordning:
Gruppearbeid.
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 30 timer. Utferd: ca. 5 timer. Fellesveiledninger ca. 5 t. Selvstudium : ca. 130 timer. Gruppearbeider: ca. 130 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 timer forelesning. Ca. 4-6 t obligatorisk utferd. 4-6 timer strukturert fellesveiledning i prosjektoppgaven(e).
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått