Course code EIE101

EIE101 Innføring i eiendomsfag I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Medvirkende: Sølve Bærug, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har fem hovedtema: 1) Eiendomsteori. 2) Eiendomsforhold, eiendomsgeografi og jordpolitisk regelverk. 3) Verdsetting av fast eiendom. 4) Ekspropriasjon og jordskifte. 5) Eiendomsdanning og eiendomsregistrering. Temaene foreleses hver for seg med obligatoriske øvingsoppgaver som skal løses ved eget studium. Det gis tilbakemelding på besvarelsene.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg kunnskap om: 1) Grunnleggende eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep. 2) Eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge. 3) Hovedtrekkene i det jordpolitiske lovsystemet. 4) Hovedprinsipper for verdsetting og kjennskap til ulike takster i lovverket, samt kunne gjennomføre enkle kalkyler. 5) Hovedtrekk ved ekspropriasjon. 6) Hva jordskifte er, vilkårene for å holde jordskifte og planarbeid ved jordskifte. 7) Hovedtrekk ved eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver. Selvstudium.
Pensum:
Pensum blir lagt ut på emnet nettside.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
5 obligatoriske øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
5 obligatoriske øvingsoppgaver. Én i hvert av emnets hovedtemaer. Alle oppgaver må være bestått.
Sensor:
-
Merknader:
Emnet er undervisningsmessig parallelt med EIE100
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger:50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse, lesing og selvstendig arbeid: 100 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Stp.red. EIE100 5 sp EIE225 5 sp EIE226 5 sp
Undervisningstid:
Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått