Detaljer om emnet EIE101

EIE101 Innføring i eiendomsfag I

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Medvirkende: Håvard Steinsholt, Sølve Bærug, Hans Sevatdal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet har fem hovedtema: 1) Eiendomsteori. 2) Eiendomsforhold, eiendomsgeografi og jordpolitisk regelverk. 3) Verdsetting av fast eiendom. 4) Ekspropriasjon og jordskifte. 5) Eiendomsdanning og eiendomsregistrering. Temaene foreleses hver for seg med obligatoriske øvingsoppgaver som skal løses ved eget studium. Det gis tilbakemelding på besvarelsene.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg kunnskap om: 1) Grunnleggende eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep. 2) Eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge. 3) Hovedtrekkene i det jordpolitiske lovsystemet. 4) Hovedprinsipper for verdsetting og kjennskap til ulike takster i lovverket, samt kunne gjennomføre enkle kalkyler. 5) Hovedtrekk ved ekspropriasjon. 6) Hva jordskifte er, vilkårene for å holde jordskifte og planarbeid ved jordskifte. 7) Hovedtrekk ved eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver. Selvstudium.
Pensum:
Pensum blir lagt ut på emnet nettside.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Vurderingsordning:
5 obligatoriske øvingsoppgaver. Én i hvert av emnets hovedtemaer. Alle oppgaver må være bestått.
Sensor:
-
Merknader:
Emnet er undervisningsmessig parallelt med EIE100
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger:50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse, lesing og selvstendig arbeid: 100 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Stp.red. EIE100 5 sp EIE225 5 sp EIE226 5 sp
Undervisningstid:
Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått