Course code EIE100

EIE100 Innføring i eiendomsfag II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Medvirkende: Sølve Bærug, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Augustblokk: Sammen med APL100, og er den første delen av EIE100. Undervisningen i august er bygget opp med forelesninger, individuelle oppgaver og gruppebaserte oppgaver som er typiske for studieretningene By- og regionplanlegging og Eiendom. Det vil bli arrangert en 2-4 dagers utferd samt flere kortere ekskursjoner. På utferdene vil man fokusere på faglig tilnærming til areal- og eiendomsproblematikk via lokale faglige foredrag, faglige diskusjoner, øvinger og framleggelser. Et case-relatert gruppearbeid framlegges i plenum. Det vil bli gitt rom for studieveiledning og studietilpasninger. 

Høstparallell: Emnet har fem hovedtema: 1) Eiendomsteori. 2) Eiendomsforhold, eiendomsgeografi og jordpolitisk regelverk. 3) Verdsetting av fast eiendom. 4) Ekspropriasjon og jordskifte. 5) Eiendomsdanning og eiendomsregistrering. Temaene foreleses hver for seg med obligatoriske øvingsoppgaver som skal løses ved eget studium. Det gis tilbakemelding på besvarelsene.

Læringsutbytte:
Augustblokk: Sammen med APL100, og er den første delen av EIE100. Høstparallell: Studentene skal tilegne seg kunnskap om: 1) Grunnleggende eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep. 2) Eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge. 3) Hovedtrekkene i det jordpolitiske lovsystemet. 4) Hovedprinsipper for verdsetting og kjennskap til ulike takster i lovverket, samt kunne gjennomføre enkle kalkyler. 5) Hovedtrekk ved ekspropriasjon. 6) Hva jordskifte er, vilkårene for å holde jordskifte og planarbeid ved jordskifte. 7) Hovedtrekk ved eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.
Læringsaktiviteter:
Augustblokk: Sammen med APL100, som er den første delen av EIE100. Høstparallell: Forelesninger. Øvingsoppgaver. Selvstudium.
Pensum:
Augustblokk: Sammen med APL100, som er den første delen av EIE100. Høstparallell: Pensum blir lagt ut på emnets nettside.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent augustblokk. I høstparallell: 5 obligatoriske øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Augustblokk: Sammen med APL100, som er den første delen av EIE100. Høstparallell: 5 obligatoriske øvingsoppgaver. Én i hvert av emnets hovedtemaer. Alle oppgaver må være bestått.
Sensor:
-
Merknader:
Høstparallelldelen: Emnet er undervisningsmessig parallelt med EIE101
Normert arbeidsmengde:
Augustblokk: Sammen med APL100, som er den første delen av EIE100. Høstparallell: Forelesninger:50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse, lesing og selvstendig arbeid: 100 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Stp.red. EIE101 5 sp EIE225 5 sp EIE226 5 sp
Undervisningstid:
Augustblokk: Sammen med APL100, som er den første delen av EIE100. Høstparallell: Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått