Course code EDS377

EDS377 Utenrikspolitikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Morten Jerven
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-IR
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
12 *2 forelesningstimer, 7 seminarer
Læringsutbytte:
1. Forstå hvilke teorier som former utenrikspolitikk, med Norge som case. 2. Oppnå forståelse av hvordan utenrikstjenesten(foreign ministries) fungerer. 3. Oppnå kunnskap om diplomatisk historie.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, diskusjoner
Læringsstøtte:
Seminarerog fronter.
Pensum:
En litteraturliste vil være tilgjengelig i god tid før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i 75% av forelesningene.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave(15 sider) teller 40%, og avsluttende skriftlig eksamen teller 60% for avsluttende karakter. Eksamen og semesteroppgave kan kun besvares på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta på evaluering.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
24 timer forelesning, 14 seminartimer, 262 timer til individuelt arbeid og skriving av semesteroppgave. Total normert arbeidstid 300 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått