EDS230 Global utvikling og bistand

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Shai André Divon

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:60

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Organiserte aktiviteter med lærer: 26 timer forelesninger/diskusjon i plenum og grupper, 20 timer student-ledede seminarer, og 2 timer veiledning som støtte for skriftlig arbeid, totalt 48 timer.

Studenter: 202 timer egne studier og forberedelser.

Totalt: 250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Dette kurset undersøker bistand i en større kontekst av global utvikling. Studentene lærer om institusjoner, aktører og praksiser som utgjør bistandssektoren, og om globale utviklingstrender som utfordrer den. Studentene skal også få innsikt i initiativ og visjoner om sosial endring og transformasjon gjennom alternativer til utvikling.

I første del av jurset blir studentene introdusert til bistand begrunnelse, historie og teori. Vi undersøker bistandssektoren og hvordan den fungerer og endres. Studentene lærer om sentrale aktører, institusjoner og hjelpemidler. Vi fokuserer på retningslinjer for bistandsbetingelser og ulike prinsipper og praksis.

I andre del av kurset tar vi for oss debatter og perspektiver på globale trender som utfordrer utviklingsgeografien i det 21. århundre. Dette inkluderer viktigheten av internasjonale initiativ knyttet til Sør-Sør-samarbeid, implikasjonene av utviklingspolitikk basert på den nye globale og universelle bærekraftige utviklingsagendaen, og ulike tolkninger av trender angående global ulikhet og deres konsekvenser.

I del tre av kurset introduseres studentene for ulike alternativer til bistand. Vi ser på ulike eksempler på reformistiske og transformative alternativer.

Dette lærer du

Kunnskap og kompetanse:

 • Være kjent med institusjoner og aktører innen bistandsindustrien og ulike perspektiver på bistanden
 • Forstå og kunne bruke kritiske perspektiver på utviklingstenkning og -praksis, med utgangspunkt i kritisk sosial teori
 • Forståelse av nåværende perspektiver på utvikling og skiftende maktkonstellasjoner i en multipolar verden
 • Tilegne seg innsikt i noen alternative forståelser av utvikling, og kunne vurdere bistand ut fra disse
 • Kjenne til noen eksempler på alternative utviklingsmodeller og måter disse blir implementert i praksis

Ferdigheter:

 • Kunne delta i faglig diskusjon som knytter litteratur til gruppe- og plenumsdebatter om bestemte temaer
 • Kunne søke informasjon og tilegne seg presentasjonsevner gjennom arbeid i seminarer.
 • Utvikle akademiske skriveferdigheter
 • Vurdere og analysere etiske dilemmaer sentralt i fagfeltet utvikling, bistand og politikk
 • Forelesninger, diskusjon og seminarer i klassen. Bruk av audiovisuelt materiale, og veiledet gruppearbeid og presentasjoner.
 • Kontinuerlig tilbakemelding til klassen i plenumsøkter, gruppearbeid og oppgaver. Veiledning og tilbakemelding på individuelle skriveoppgaver. Tilgjengelighet i kontortid utenom undervisningstid på e-post eller etter avtale.
 • Grunnbok (hovedsakelig for første del av kurset):

  Overton, John & Murray, Warwick E. 2021: Bistand og utvikling. London: Routledge.

  En litteraturliste med utvalgte bokkapitler og artikler vil være tilgjengelig før kursstart.

 • Mappevurdering

  - Et individuelt essay (1000 - 1500 ord)

  - En semesteroppgave (3000 ord)

  Karakterregel: A - F  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar i vurderingen av semesteroppgave (3000 ord).
 • Obligatorisk og aktiv deltakelse i gruppearbeid og presentasjon.

  Obligatorisk oppmøte på obligatoriske forelesninger og seminarer som spesifisert av emneansvarlig.

 • 26 (13 X 2) timer forelesninger og diskusjoner; 20 (10 X 2) timer student ledede seminarer.
 • B-IEDS
 • GSK