Course code EDS230

EDS230 Utviklingspolitikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Esben Leifsen
Medvirkende: Gard Frækaland Vangsnes
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-IEDS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av to hoveddeler. Den første gir en introduksjon til utviklingsbistand og bistandindustrien, og presenterer sentrale kritiske perspektiver på utviklingshjelp. Den andre delen konsentrerer seg om nye agendaer og aktører innenfor utviklingfeltet, presenterer alternative akademiske utviklings-forståelser, og utforsker alternative utviklingsmodeller og -praksiser.   
Læringsutbytte:

Med aktiv deltakelse i dette kurset vil studentene

  • bli kjent med institusjoner og aktører innenfor bistandsindustrien og de ulike posisjonene de tar med hensyn til bistandsutvikling,
  • ha en grunnleggende forståelse av kritiske perspektiver på utviklings-teori og -praksis,
  • delta i tenkning rundt peprspektiver på utvikling i samtiden og på endrede maktkonstellasjoner i en multipolar verden.
  • ha innsikt i noen alternative forståelser av utvikling fra de-sentrerte akademiske posisjoner utenfor det Globale Nord. 
  • bli kjent med noen eksempler på alternative utviklingsmodeller og måter disse blir satt ut i praksis. 

Gjennom kurset vil studentene også utvikle:

  • akademiske diskusjonsferdigheter ved å knytte faglitteratur til gruppe- og fellesdiskusjoner av spesifikke temaer,
  • informasjonssøkings- og presentasjonsferdigheter gjennom arbeid i seminarer,
  • akademisk skriveferdigheter gjennom skriving av to semesteroppgaver.

Studentene vil også forholde seg til og bli utfordret av etiske dilemmaer som er sentrale innenfor studiefeltet utvikling, bistand og politikk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer med veiledede gruppearbeid og presentasjoner, en semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Ukentlige møtetider med lærer vil bli definert.
Pensum:
En litteraturliste med utvalgte bokkapitler og artikler vil være tilgjengelig i god tid før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
EDS 101, EDS 102, EDS 104
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk aktiviteter i gruppe. 
Vurderingsordning:

- Midtveis skole-eksamen teller 35%

- Avsluttende semesteroppgave  teller 65%

Sensor:
Ekstern sensor deltar i vurderingen av avsluttende semesteroppgave. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
22 (12 X 2) timer forelesninger; 22 (12 X 2) timer seminarer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått