Course code EDS230

EDS230 Utviklingspolitikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Esben Leifsen, Shai André Divon
Medvirkende: Leif Tore Trædal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-IEDS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av tre deler: 1) En introduksjon til bistandsindustrien, måten den opererer på, hovedaktører og utviklingspolitikk; 2) en seksjon som tar for seg kritiske perspektiver på utvikling og bistand, og 3) en avsluttende seksjon som presenterer ulike framtidsutsikter for bistanden, med fokus på nye aktører, agendaer og ny politikk innenfor utvikling- og bistandsfeltet.
Læringsutbytte:

Med aktiv deltakelse i dette kurset vil studentene

  • bli kjent med institusjoner og aktører innenfor bistandsindustrien og de ulike posisjonene de tar med hensyn til bistandsutvikling,
  • ha en grunnleggende forståelse av de kritiske perspektivene utviklingstenkning og -praksis ut i fra kritisk samfunnsfaglig teori,
  • delta i tenkning rundt peprspektiver på utvikling i samtiden og på endrede maktkonstellasjoner i en multipolar verden.

Gjennom kurset vil studentene også utvikle:

  • akademiske diskusjonsferdigheter ved å knytte faglitteratur til gruppe- og fellesdiskusjoner av spesifikke temaer,
  • informasjonssøkings- og presentasjonsferdigheter gjennom arbeid i seminarer,
  • akademisk skriveferdigheter gjennom skriving av to semesteroppgaver.

Studentene vil også forholde seg til og bli utfordret av etiske dilemmaer som er sentrale innenfor studiefeltet utvikling, bistand og politikk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer med veiledede gruppearbeid og presentasjoner, en semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Ukentlige møtetider med lærer vil bli definert.
Pensum:

Hovedtekster:

de Haan, Arjan 2009: How the aid industry works. Kumarian Press

Riddell, R. 2007: Does Foreign Aid Really Work? Oxford: Oxford University Press 

En litteraturliste med utvalgte bokkapitler og artikler vil være tilgjengelig i god tid før kursstart.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
EDS 101, EDS 102, EDS 104
Vurderingsordning:
En semesteroppgave (karakter A - F), teller 50%; og avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, A-F), teller 50% av total karakter.
Sensor:
Ekstern sensor vil være involvert i evalueringen av den avsluttende skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
20 (10 X 2) timer forelesninger; 16 (8 X 2) timer seminarer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått