Course code EDS230

EDS230 Utviklingspolitikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Simon Pahle
Medvirkende: Leif Tore Trædal, Synne Movik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-IEDS
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset er delt inn i tre deler: Den første delen består av en oversikt over "utviklingsindustrien", en kort historisk presentasjon av sentrale trender, og de viktigste insitusjonene og aktørene. I denne delen rettes også et kritisk søkelys mot forhold mellom donorer og suverene stater. I den andre delen presenteres kritiske perepsektiv på utvikling, bistand og utviklingspolitikk. I den tredje delen skisseres nye trender innenfor utviklingstenkning, samt endrede politiske agendaer og nye aktører.
Læringsutbytte:
Målet med kurset er å i) introdusere studentene for kritiske perspektiver på utviklingstenkning og praksis, ii) å gjøre studentene kjent med institutsjoner og aktører innenfor "utviklingsindustrien" samt gi innsikt i ulike forståelser av verdien av utviklingshjelp, 3) å utfordre studentene til å forholde seg til nye perspektiver på utvikling og endrede maktkonstellasjoner i en multi-polar verden. Ved kursets slutt bør studenten ha god kjennskap til sentrale ideer om utvikling og kritikk av praksis, såvel som oversikt over de sentrale institusjonene og aktørene innenfor "utviklingsindustrien". Studenene bør være i stand til å reflektere kritisk over og argumentere relevant om sentrale trekk i utviklingsteori,-praksis og -politikk.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer med veiledede gruppearbeid og presentasjoner, on-line oppgaver med feedback fra lærere og semesteroppgave med oppfølging og veiledning.
Læringsstøtte:
Ukentlige møtetider med lærer vil bli definert.
Pensum:

Hovedtekster:

de Haan, Arjan 2009: How the aid industry works. Kumarian Press

Whitfield, L 2009: The politics of aid: African strategies for dealing with donors. Oxford University Press

En litteraturliste med utvalgte bokkapitler og artikler vil være tilgjengelig i god tid før kursstart.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
EDS 101, EDS 102, EDS 104
Obligatorisk aktivitet:
To skriftlige online oppgaver må være godkjent for at studenten får anledning til å ta den avlsuttende skriftlige eksamenen.
Vurderingsordning:
Semsteroppgave (ca. 4000-5000 ord, karakter A - F), teller 40%; deltakelse i undervisning og seminarer (karakter A - F), teller 20%; avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, A-F), teller 40%
Sensor:
Bruk av ekstern sensor til å evaluere et utvalg av semesteroppgaver og avsluttende skriftlig eksamener.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
18 (9 X 2) timer forelesninger; 18 (9 X 2) timer seminarer; veieldning av oppgaver og semesteroppgave i klasserom 6 x 4 timer. 24timer. Totalt: 60 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått