Course code EDS210

EDS210 Miljø, utvikling og klimaendring i Tanzania

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ian Bryceson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Annethvert år (oddetall)
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
16 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DS studenter
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil gjennomføres ved besøk til Tanzania"s nøkkelinstitusjoner som har ansvar for spørsmål angående grensesnitt mellom miljø-, utviklings- og klimasaker. Studentene vil høre korte presentasjoner fra spesialister og forskere om relevante teorier og tanzanianske policy. Flere feltbesøk vil gi studentene direkte observasjoner, erfaringer, diskusjoner og interaksjoner med landsbybeboere (fiskere, oppdrettere, bønder og pastoralister), samt inntrykk som illustrerer reelle praksis i forhold til teorier og politikk fra forskjellige perspektiver. Denne kombinasjonen av teori og praksis er ment å tilby studentene en dypere forståelse av forskjellige levevilkårs-, utviklings, miljø- og klima-utfordringer i Tanzania.
Læringsutbytte:
Feltkursets formål er å gi studentene førstehånds inntrykk og praktiske erfaringer med de viktigeste miljøspørsmål, utviklingsutfordringer og klimaproblemer i Tanzania på en praktisk måte som komplementere de teoretiske kursene de allerede har fulgte i deres studier ved Noragric. Disse spørsmål vil presenteres i sine historiske, sosio-økologiske, og politisk-økonomiske perspektiver gjennom besøk til et utvalg av nasjonale nøkkelinstitusjoner og lokalsamfunn. Kurset er designet for å bidra til å styrke de viktigeste målene av Noragric"s Bachelor programme i \"International Environment and Development Studies\".
Læringsaktiviteter:
Korte presentasjoner fra tanzanianske spesialister og forskere skal gis, samt besøk av nøkkelinstitusjoner og lokale landsbyer. Daglige gruppediskusjoner vil holdes og gruppeoppgaver vil gjøres.
Læringsstøtte:
Noragric harhovedansvarforkurset. Ian Bryceson vil være tilstede gjennom hele kurset og vil være tilgjengelig til enhvertid. Tanzanianske spesialisterog institusjonervil assistere med enkelte moduler.
Pensum:
Nøkkel og supplerende lesestoff vil tilbys studentene i form av kompendium før kursstart. Tanzanianske institusjoner vil også tilby tilleggs informasjon samt lesestoff i løpet av kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Tre skriftlige oppgaver skal gjøres underveis.
Vurderingsordning:
Muntlig
Sensor:
Sensor skal være tilstede under muntlig avsluttende eksamen
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Fire uker feltkurs i Tanzania.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått