Course code EDS203

EDS203 Introduksjon til internasjonale relasjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Kirsti Stuvøy, Kirsti Stuvøy
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-IR
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
See English text.
Læringsutbytte:
See English text.
Læringsaktiviteter:
Emnet gjør bruk av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner i læringen.
Læringsstøtte:
Støtte og veiledning undergruppearbeid og kollokvier.
Pensum:
See English course description.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor grad
Obligatorisk aktivitet:
Levere signert plagiaterklæring.
Vurderingsordning:
Eksamen bare på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset går over 2 uker med 4 timer forelesning/seminar pr dag.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått