Course code EDS203

EDS203 Introduksjon til internasjonale relasjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Kirsti Stuvøy
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-IR
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
En generell gjennomgang av internasjonal historie og de forskjellige teoretiske vinklingene på den. Studenten introduseres til liberalisme, realisme, marxisme, konstruktivisme.
Læringsutbytte:
Kurset er en enkel introduksjon til internasjonale relasjoner, først og fremst for studenter som ikke kjenner faget. Teoretiske vinklinger blir introdusert og en generell gjennomgang av internasjonal historie blir gjennomført.
Læringsaktiviteter:
Emnet gjør bruk av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner i læringen.
Læringsstøtte:
Støtte og veiledning undergruppearbeid og kollokvier.
Pensum:
John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens (2008) The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor grad
Obligatorisk aktivitet:
Levere signert plagierings deklarasjon.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave teller 100%. Eksamen bare på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset går over 2 uker med 4 timer forelesning/seminar pr dag.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått