Detaljer om emnet EDS203

EDS203 Introduksjon til internasjonale relasjoner

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Stig Jarle Hansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-IR
Emnets innhold:
See English text.
Læringsutbytte:
See English text.
Læringsaktiviteter:
Emnet gjør bruk av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og rollespill læringen.
Læringsstøtte:
Støtte og veiledning undergruppearbeid og kollokvier.
Pensum:
See English course description.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor grad
Obligatorisk aktivitet:
Levere signert plagiaterklæring.
Vurderingsordning:
Eksamen bare på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å vurdere eksamensopplegget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset går over 3 uker med cirka 10 timer strukturera aktiviteter (forelesninger, seminar, øvelser, etc.) pr uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått