Course code ECOL350

ECOL350 Restaureringsøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Jonathan Edward Colman
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
De globale problemene med degradering av økosystemer er økende. Emnet tar utgangspunkt i botaniske så vel som zoologiske eksempler for å vise hvordan økosystemer kan restaureres. Emnet setter også disse problemstillingene inn i en økonomisk og sosial kontekst. I tillegg til å se på restaurering av økosystemets prosesser og egenskaper, tar emnet opp avbøtende tiltak i forbindelse med større infrastrukturprosjekter.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om hvordan degraderte økosystemer kan bygges opp igjen og på nytt bli selvfungerende systemer.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne utforme en restaureringsplan for et spesielt område.

Kompetanse:

Studenten skal etter endt kurs være fortrolig med grunnleggende teorier og teknikker innen restaureringsøkologi

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, studentpresentasjoner, obligatoriske innleveringer, utferd og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Kandidatene kan få veiledning av faglæreri kontortiden.
Pensum:
Artikler, bøker og rapporter vil bli gjort tilgjengelig underveis.
Forutsatte forkunnskaper:
Økologiemner på 200-nivå.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjoner, innleveringer og utferd. Innleveringer er obligatoriske hjemmeoppgaver med spørsmål fra forelesninger som må besvares, og bli godkjent, før semesteroppgaven kan leveres inn.
Vurderingsordning:
Emnet evalueres på bakgrunn av en semesteroppgave.
Sensor:
Kvaliteten på semesteroppgaven evalueres av en erfaren ekstern sensor og emneansvarlig.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning 30 timer. Forberedelser til presentasjoner og skriving av semesteroppgave: 120 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, hjemmeoppgaver, utferd, presentasjoner og gruppearbeid: 30 timer.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: A - E / Ikke bestått