Course code ECOL200

ECOL200 Generell økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Erik Trond Aschehoug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir innsikt i organismenes forhold til hverandre og deres omgivelser både på individ, populasjons, samfunns- og økosystem nivå. Ved fullført kvalifikasjon vil studentene ha oppnådd evnen til å bidra i faglige diskusjoner rundt økologi-relaterte temaer, samt engasjere seg i økologifaget som forskere, naturforvaltere og politikkinteresserte borgere.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene har forståelse for teoretisk og empirisk økologi. God kunnskap om ulike prosesser innen økologi som f.eks. naturlig seleksjon, populasjonsdynamikk, samfunnsøkologi, trofiske interaksjoner, biogeografi, samt menneskenes påvirkning på økosystem.

Ferdigheter:

Etter å ha tatt dette emnet, vil studentene ha oppnådd gode ferdigheter innen:

  • lese og tolke vitenskapelige figurer og grafer
  • teste økologi-relaterte ideer og hypoteser ved hjelp av grunnleggende forskningsmetoder/eksperimenter
  • tenke kritisk om vitenskapelig forskning innen økologiens fagområde.

Generell kompetanse:

Emnet gir god innsikt i de teoretiske, praktiske og matematiske aspektene rundt økologi, samt menneskenes påvirkning på økosystem. Denne kompetansen vil gi studentene et godt grunnlag for videre arbeid innen økologi og naturforvaltning samt evnen til å engasjere seg i samfunnsdebatter rundt politiske handlinger som påvirker økosystemer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppediskusjoner.
Læringsstøtte:
Kommunikasjon under forelesninger og gruppediskusjoner to ganger i uken.
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales at studentene har tatt MATH100, STAT100, BOT100 og ZOOL100. Allikevel, er emnet åpent for motiverte studenter med grunnleggende kunnskap om biologi/økologi og den naturlige verden.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på samarbeidsoppgaver.
Vurderingsordning:
Mappevurdering som består av tre, to-timers skriftlig oppgaver og som gjennomføres i undervisningsperioden.
Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har erfaring av fagets nivå ved NMBU så vel som ved andre nasjonale læresteder.
Merknader:
Studenter som ønsker å ta emnet på nytt må gjennomføre obligatoriske aktiviteter og mappevurdering for å få karakter i emnet.
Normert arbeidsmengde:
Strukturerte læringsaktiviteter: 80 timer. Egeninnsats/selvstudium: ca 170 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer pr uke i 13 uker. Kollokvier: 4 timer pr uke i 13 uker.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått