Course code ECOL200

ECOL200 Generell økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Erik Trond Aschehoug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet presenteres gjennom forelesninger som beskriver tematisk forskjellige fagområder innen økologi. Forelesningene vil til stor del bygge på vitenskapelige artikler omkring sentrale økologiske prosesser. I tillegg brukes kollokvier som læringsstøtte.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Forståelse for empiri og teori innen generell økologi. God kunnskap om ulike prosesser innen økologi, som f.eks naturalig seleksjon, populasjonsdynamikk, samfunnsøkologi, trofiske interaksjoner og biogeografi. 

Ferdigheter

Kandidaten skal ha gode ferdigheter knyttet til anvendelse av begrep og metodikk innen fagområdet økologi. Kandidaten skal ha ferdigheter knyttet til kritisk tenkning, og innhenting og analyse av informasjon.

Generell kompetanse

Emnet ønsker å utvikle kandidatens evne til å forstå og vurdere økosystemers struktur og funksjon. Etiske holdepunkter er å formidle at økologi som akademisk fag er verdinøytralt, samt å gi en forståelse for mangfoldet av livsformer som representerer ulike løsninger miljømessige utfordringer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppediskusjoner.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Tekstbok: Ecology, third edition, (Cain, Bowman and Hacker) + samling vitenskapelige artikler
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL100, BOT100 og ZOOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
MATH100
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på samarbeidsoppgaver.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Langsgående eksamen. Vurdering av ukentlige samarbeidsoppgaver teller 15%, og avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 85% av karakteren. Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.

Studenter som ønsker å ta emnet på nytt må gjennomføre begge vurderingsdelene på nytt (samarbeidsoppgavene og skriflig eksamen).

Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har god og lang erfaring av fagets nivå ved NMBU så vel som ved andre nasjonale læresteder.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningsid: ca. 50 timer. Studentenes egeninnsats: ca. 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 2 t. pr uke i 13 uker = 26 t. Kollokvier 2 t. pr uke i 13 uker = 26 t.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått