Course code ECOL200

ECOL200 Generell økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Gustaf Mikael Ohlson
Medvirkende: Jon Eugene Swenson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet presenteres gjennom forelesninger som beskriver tematisk forskjellige fagområder innen økologi. Forelesningene vil til stor del bygge på vitenskapelige artikler omkring sentrale økologiske prosesser. I tillegg brukes kollokvier som læringsstøtte.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Forståelse for empiri og teori innen generell økologi. God kunnskap om ulike prosesser innen økologi, som f.eks naturalig seleksjon, populasjonsdynamikk, samfunnsøkologi, trofiske interaksjoner og biogeografi. 

Ferdigheter

Kandidaten skal ha gode ferdigheter knyttet til anvendelse av begrep og metodikk innen fagområdet økologi. Kandidaten skal ha ferdigheter knyttet til kritisk tenkning, og innhenting og analyse av informasjon.

Generell kompetanse

Emnet ønsker å utvikle kandidatens evne til å forstå og vurdere økosystemers struktur og funksjon. Etiske holdepunkter er å formidle at økologi som akademisk fag er verdinøytralt, samt å gi en forståelse for mangfoldet av livsformer som representerer ulike løsninger miljømessige utfordringer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppediskusjoner.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Tekstbok: Ecology 6th Edition (Krebs, C. J.) + samling vitenskapelige artikler
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL100/ECOL110, BOT100 og ZOOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
MATH100
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) ved slutten av emnet.
Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har god og lang erfaring av fagets nivå ved NMBU så vel som ved andre nasjonale læresteder.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningsid: ca. 34 timer. Studentenes egeninnsats: ca. 260 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 2 t. pr uke i 10 uker = 20 t. Kollokvier 8 t
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig prøve: A - E / Ikke bestått