Course code ECN450

ECN450 Utviklingsøkonomi: Metoder og analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Stein Terje Holden
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Annet, Gis ved behov.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, januarblokka til skrivng av artikkel.
Første gang: Studieår 2003-2004
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kvantitative Analysemetoder i Utviklingsøkonomi: - Bruk av økonomiske modeller. - Produksjonsanalyse og naturressursforvaltning. - Etterspørselsanalyser. - Husholdsmodeller. - Likevektsmodeller. Institusjonell økonomi for rurale økonomier. - Ny-institusjonell økonomi og utvikling. - Teorier for kollektiv samhandling. - Markedssvikt og eksterne effekter. - Matvaresikkerhet og virkemidler. - Fattigdomsreduksjon og virkemidler. - Landreformer og virkninger Miljø og utvikling. - Markedsimperfeksjoner og miljø. - Fattigdom og land-degradering. - Befolkning, landbruk og avskoging. - Landmarkeder og arealforvaltning. Klimarisiko og klimatilpasning. Valgfritt relatert tema for vitenskaplig oppgave.
Læringsutbytte:
Anvendelse av økonomisk teori og metode på utviklingsrelaterte problemstillinger, -kombinering av teori og metode gjennom øvinger, -bruk av økonomiske modellverktøy, -øvelse i skriving av vitenskaplig artikkel.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser, presentasjoner, skriving av vitenskaplig artikkel.
Læringsstøtte:
Lærerertilgjengelig i arbeidstida.
Pensum:
Detaljert pensumliste deles ut ved oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Mastergrad i økonomi eller landbruksøkonomi.
Anbefalte forkunnskaper:
Som for ECN350.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger, gruppearbeid, presentasjoner, skriving av vitenskapelig artikkel.
Vurderingsordning:
Vitenskapelig artikkel teller 50% og skriftlig 3.5 timers eksamen telles 50% (felles med ECN350). Hvis man stryker i en av delene, stryker man totalt. Konteeksamen (50% av karakteren), for de som har bestått vitenskapelig artikkel, men som har strøket eller har gyldig fravær (pga. sykdom) på skriftlig eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester. Det blir ikke organisert konteeksamen på semesteroppgaven, kun på den individuelle, skriftlige eksamenen. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
600 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN350 - 10 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2-4 timer per uke. Øvinger: 0-2 timer per uke. Skriving av paper.
Eksamensdetaljer: :