Course code ECN375

ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Knut Einar Rosendahl, Olvar Bergland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger og øvinger vil behandle følgende temaer: Samspill økonomi - miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler.  Sannferdig atferd og skeiv informasjon er sentralt i kurset.

Teoridelen i kurset + evaluering teor er felles med ECN 275 (http://arken.nmbu.no/~eiriro/ecn275/).  En semesteroppgave i grupper på eget valgt tema innen naturressurs- og miljøøkonomi avslutter kurset.  Gruppestørrelse 2-3 studenter. Ytterligere detaljer på kurssida http://arken.nmbu.no/~eiriro/ecn375/

Læringsutbytte:

Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, og internasjonale miljøavtaler. 

Gjennom arbeidet med semesteroppgaven skal kandidaten tilegne seg ekstra kunnskap og analytiske ferdigheter på valgt tema.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvinger (felles med ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori). Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.

Kurset avsluttes med ei obligatorisk semesteroppgave i grupper på 2-3 studenter på et sjølvalgt team innenfor naturressurs- og miljøøkonomi.

Læringsstøtte:

Teori delen: Øvings- og diskusjonstimer (se ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori for detaljer). Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring.

Arbeid med øvinger og aktiv deltakelse er viktig for å nå læringsmålene. Veiledning på arbeid med obligatorisk semesteroppgave.

Pensum:
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman. (kan erstattes før semesterstart viss ei meir egna lærebok blir tilgjengelig).
Forutsatte forkunnskaper:
ECN311 Mikroøkonomi III, ECN170 Miljø- og ressursøkonomi
Anbefalte forkunnskaper:
Generell gode kunnskaper i matematikk på nivå med ECN102 Innføring i matematikk for økonomer eller tilsvarende. Kunnskap om derivasjon, integrasjon og ubeskranka og beskranka optimering.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys og ved påfølgende konteeksamen. 
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

2 tematisk oppdelte prøver (miljøøkonomi og naturressursøkonomi) ved slutten av respektive tema i kurset. 

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:

Emnet vil bli undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser har felles teoridel og eksamen. Studenter som har ECN275 fra før, kan kun ta ECN376 (semesteroppgave varianten) som er et relevant valg. 

Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK + ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori eller tilsvarende.
Overlapp:
ECN270 Naturressursøkonomi - 2 stp., ECN371 Miljøøkonomi - 2 stp., ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori - 10 stp.
Undervisningstid:
6 timer pr uke kombinert forelesning/øvinger/diskusjon (ut mars / litt inn i april ved tidlig påske) og vegledning på semesteroppgavene.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått