Course code ECN375

ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Knut Einar Rosendahl, Olvar Bergland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger og øvinger vil behandle følgende temaer: Samspill økonomi - miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler.  Sannferdig atferd og skeiv informasjon er sentralt i kurset.

Teoridelen i kurset er felles med ECN 275 (http://arken.nmbu.no/~eiriro/ecn275/).  En semesteroppgave i grupper på eget valgt tema innen naturressurs- og miljøøkonomi avslutter kurset.  Gruppestørrelse 2-3 studenter.  Ytterligere detaljer på kurssida http://arken.nmbu.no/~eiriro/ecn375/

Læringsutbytte:

Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, og internasjonale miljøavtaler. 

Gjennom arbeidet med semesteroppgaven skal kandidaten tilegne seg ekstra kunnskap og analytiske ferdigheter på valgt tema.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvinger (felles med ECN 275).  Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.. 

Kurset avsluttes med ei obligatorisk semesteroppgave i grupper på 2-3 studenter på et sjølvalgt team innafor naturressurs- og miljøøkonomi.

Læringsstøtte:
Øvings- og diskusjonstimer.  Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring. Arbeid med øviniger og aktiv deltakelse er vikting for å nå læringsmålene.  Vegledning på arbeid med obligatorisk semesteroppgave.
Pensum:
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman. (kan erstattes før semesterstart viss ei meir egna lærebok blir tilgjengelig)
Forutsatte forkunnskaper:
ECN311 Mikroøkonomi III, ECN170 Miljø- og ressursøkonomi
Anbefalte forkunnskaper:
Generell gode kunnskaper i matematikk på nivå med ECN102 Innføring i matematikk for økonomer eller tilsvarende. Kunnskap om derivasjon, integrasjon og ubeskranka og beskranka optimering
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
2 tematisk oppdelte prøver (miljøøkonomi og naturressursøkonomi) ved slutten av respektive tema i kurset.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser har felles teoridel og eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK + ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori eller tilsvarende.
Overlapp:
ECN270 Naturressursøkonomi - 2 stp., ECN371 Miljøøkonomi - 2 stp. 
Undervisningstid:
6 timer pr uke kombinert forelesning/øvinger/diskusjon (ut mars / litt inn i april ved tidlig påske) og vegledning på semesteroppgavene.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått